OBJECTIUS GENERALS aquí


INFANTIL:
 de 3 a 11 anys
L’objectiu del curs és introduir els infants al món de la interpretació per mitjà del joc dramàtic, tot desenvolupant la seva imaginació i capacitat creativa. El joc dramàtic és una eina per al desenvolupament cognitiu i social. Es treballarà el descobriment de les arts escèniques a partir del cos, la veu i la relació amb l’espai. Durant el curs, es treballa en la creació d’un taller, que ens permet posar a la pràctica de forma transversal els diferents objectius formatius.

JUVENIL: a partir de 12 anys
L’objectiu del curs és l’aprenentatge de l’expressió dramàtica i el desenvolupament dels valors de comunicació i reafirmació del propi caràcter. Per mitjà del joc dramàtic, treballarem el cos, la veu i la creativitat individual i col·lectiva. Durant el curs, es treballa en la creació d’un taller, que ens permet posar a la pràctica de forma transversal els diferents objectius formatius.

JUVENIL TEATRE MUSICAL: a partir de 14 anys
Es treballen les diferents disciplines que inclou el recorregut en Teatre Musical: interpretació, dansa i cant. D’aquesta manera aprofundim en cadascuna d’elles, amb l’objectiu de gaudir cada vegada més de l’experiència de saltar a l’escenari, guanyant seguretat en un mateix i creixent com a artista.
INTERPRETACIÓ
Exercicis d’improvisació, creació d’espais, treball de les emocions, textos i escenes.
DANSA, COS I MOVIMENT
Treballarem d’una banda a partir de l’entrenament físic i el desenvolupament tècnic, i de l’altra desde el creatiu i emocional.
CANT
Exercicis de veu, tècnica vocal, projecció de la veu/vocalització, improvisació i repertori de cançons.
CLAQUÉ
Es treballaran la tècnica i el ritme. El claqué entès com a mig camí entre la dansa (treball tècnic, expressió corporal) i la música (com a instrument de percussió).
Durant el curs, es realitzaran diverses mostres i un espectacle de final de curs.

ADULTS: a partir de 18 anys
Introducció a  l’aprenentatge de la tècnica actoral per a adults a través d’exercicis d’interpretació, improvisació i del muntatge d’escenes. Durant el curs, es treballa en la creació d’un taller, que ens permet posar a la pràctica de forma transversal els diferents objectius formatius.

mondemones_objectius_1