Treballem per oferir als nostres alumnes una formació dinàmica, l’objectiu de la qual és fomentar els recursos expressius i interpretatius, partint de l’exploració i coneixement de les possibilitats creatives de l’alumnat i de la seva capacitat de desenvolupament i evolució. La pràctica teatral ens serveix per desenvolupar les capacitats personals; ens permet expressar emocions, sentiments, idees, pensaments, etc; potencia el coneixement del cos i de la veu; desenvolupa la imaginació i serveix en la pràctica individual i col·lectiva de la comunicació.

— Expressió corporal
— Expressió oral
— Joc dramàtic
— Coneixement del llenguatge dramàtic
— Creació individual col·lectiva
— Anàlisi i valoració

mondemones_objectius_2