CURS D’INICIACIÓ AL CLAQUÉ: adults
No calen coneixements previs. 
PROVA GRATUÏTA 2 SETMANES! 
Es treballaran la tècnica i el ritme. El claqué entès com a mig camí entre la dansa (treball tècnic, expressió corporal) i la música (com a instrument de percussió).
L’objectiu és aprendre els passos bàsics del claqué per a aplicar-los en coreografies, així com aprendre a utilitzar el propi cos com a instrument de percussió.


GRUP INICIACIÓ dimecres de 20:15 a 21:15h amb Gemma Martínez
GRUP NIVELL MIG dimecres de 15:10 a 16:10h amb Anna Llombart

zapatos-claque